Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Strona główna System zarządzania jakością
Polityka jakości PDF Drukuj Email


Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie ma na uwadze wymagania i dobro naszych Klientów oraz środowiska naturalnego, dlatego priorytetowym celem Działu Analiz Laboratoryjnych jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług, ich ekologicznej realizacji oraz traktowania Klientów w sposób gwarantujący ich pełne zadowolenie. Zakres działalności Laboratorium to badania w dziedzinach:
 • mikrobiologia wody
 • właściwości fizykochemiczne wody
 • właściwości fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych
 • pobieranie próbek do badań

 Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

 1. Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym spełniając oczekiwania Klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego poprzez dostarczenie miarodajnych wyników z badań, które są:
  • rzetelne, to znaczy wykonane z profesjonalnym podejściem pod każdym względem i z odpowiednią ich jakością,
  • wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności, zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
  • użyteczne, tzn. takie, które pozwalają klientowi rozwiązać jego problem;
 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników świadomych swej roli w realizacji zadań Laboratorium poprzez szkolenia ich w zakresie analiz laboratoryjnych i systemu zarządzania jakości
 3. Zastosowanie wysokiej jakości aparatury używanej w Laboratorium, stały nadzór techniczny nad sprzętem i urządzeniami prowadzący do zapewnienia właściwej jakości usług;
 4. Ochronę praw własności Klienta i zachowanie poufności oraz prawo klienta do wnoszenia skarg i reklamacji;
 5. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Niniejsza Polityka Jakości stanowi podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dla jego sprawnego funkcjonowania Zarząd Spółki zabezpiecza niezbędne zasoby kadrowe, materialne i techniczne. Deklarujemy, że Polityka Jakości jest znana, akceptowana i stosowana przez wszystkich pracowników Działu Analiz Laboratoryjnych w imieniu przedsiębiorstwa.